یک چشم زیبا دارای چه مشخصاتی است( پلک بالا و پایین)

مقدمه    

چشمها و محوطه اطراف چشمها نه تنها قسمت مرکزی صورت را تشکیل میدهند بلکه از عناصر اصلی زیبایی صورت نیز بشمار می روند . با نگاه به چشم می توان ارزیابی از سن ، زیبایی و حتی سلامت فرد داشت . و با این ارزیابی ، قضاوتی در مورد فرد خواهیم داشت . همانطور که میدانیم موضوع زیبایی و زیبایی انگاشتن هر چیزی چه شامل اشیاء و یا صورت ، قیافه امری شخصی است .

بدین ترتیب یک موضوع و یا یک صورت ویا یک بینی از نظر فردی زیبا است و از نظر فرد دیگری نا زیبا به نظر میرسد با چنین نگاهی هیچ گاه نمیتوان تعریف مشخصی از زیبایی رسید و مخصوصا جهت  متخصصان زیبایی کار بسیار سخت میشود چون هر کسی سلیقه ای دارد و سلیقه ای واحد وجود ندارد . بدین منظور در هر جامعه ای و نژادی، متوسط آن جامعه بعنوان فرد زیبا در نظر گرفته میشود . مثلا ابعاد بینی و چشم جمعیت هنگفتی اندازه گیری میشود و سپس متوسط این ابعاد بعنوان معیار چشم ویا بینی زیبا در نظر گرفته میشود.

مشخصات چشم و پلک زیبا    

مسلما اولین نگاه هر فرد به پوست خواهد بود . پوست آینه زیبایی و سلامت هر فرد میباشد . قوام ، شفافیت ، یکنواختی و لطافت آن فاکتورهای موثر در زیبایی پوست میباشند . پوست پلک بالا به شکل یک منحنی میباشد و نقطه اوج این منحنی یه محاذات خطی است که از Limbus(محل تلاقی قرینه با سفیدی چشم) می گذرد.

چشم زیبا

در قسمت فوقانی چشم پوست پلک فوقانی تمام سفیدی چشم را می پوشاند و هیچ قسمتی از چشم در ناحیه پلک فوقانی دیده نمیشود . پوست پلک فوقانی نباید برآمده ویا حاوی چربی های زیاد باشد و یا نباید حالت گود رفتگی ،(hollowing) داشته باشد. مژه ها باید بلند ، کلفت وبه سمت بیرون انحنای ملایمی داشته باشد . رعایت این نکات در جراحی پلک بالا یا همان بلفاروستی (blepharoplasty) بسیار ارزشمند است. چین پلک بالا باید از لبه مژه ها حدود 10mm فاصله داشته باشد. البته در نژاد چینی و یا چشم های شرقی این چین دیده نمیشود و توسط پوست پلک فوقانی پوشانده می شود. همانطور که در شکل (۲) مشاهده می کنید در یک چشم فرورفتگی و یا برآمدگی ناشی از افزایش چربی مشاهده نمیشود. همینطور که سفیدی چشم نیز مشخص نیست.

جراحی زیبایی

                                   

پلک پایین

پلک پایین نیز به شکل یک منحنی می باشد که از گوشه خارجی تا گوشه داخلی چشم کشیده می شود . و گوشه خارجی چشم کمی بالاتر از گوشه داخلی چشم قرار میگیرد . (نکته مهم) .

جراحی پلک

همانطور که در شکل (۳) میبینیم گوشه خارجی چشم خط Aبالاتر از خط Bقرارگرفته است.

پوست نازک پلک تحتانی به طور محسوس به پوست ناحیه گونه وصل می شود و چین نازکی که ناشی از کلفتی عضله ( orbicularis) میباشد و در سمت زیر مژه ها وجود دارد که زیبایی خاصی را به چشم ها میدهد. گاهی اوقات بین پوست تحتانی و پوست گونه فاصله ای دیده می شود که با یک خط فرورفته مشخص است به این حالتtrough tear می گویند در جراحی پلک پایین حتما باید اصلاح شود.

جراحی زیبایی چشم

گونه های برجسته نیز میتواند به زیبایی چشم کمک شایانی بنماید .زیبایی ابرو هم در زیبایی چشم ها موثر است . ابروها حالت کمانی دارند و اوج این کمان در محاذات خطی است که از گوشه پره بینی به سمت limbus( محل تلاقی سفیده چشم با قرینه ) کشیده میشود . انتهای ابروها در محاذات خطی است که از گوشه پره بینی به گوشه خارجی چشم کشیده میشود و ابرو نباید از این خط فراتر برود.

جراحی زیبایی دکتر فرخی

 ساختار اصلی چشم ها یعنی حفره استخوانی چشم ها  هم نقش بسزایی در زیبایی چشم ها دارند وقتی که عرض چشم ها بیشتر باشد زیبایی چشم ها هم دو چندان خواهد شد . ولی باید دانست که فاصله بین دو چشم که از گوشه داخلی هرچشم تا چشم دیگر می باشد باید به اندازه عرض یک چشم باشد.

جراح چشم

در خاتمه باید خاطر نشان کرد که بعضی از این فاکتورهای  موثر در زیبایی ما قابل اصلاح یا جراحی میباشد و بعضی از این ها غیر قابل اصلاح هستند . لذا اصطلاح بزرگ کردن چشم ها را فقط می توان با برداشتن پوست و چربی های اضافی اصلاح کرد و نمیتوان بطور واقعی با بزرگ کردن حفره استخوانی چشم و یا خود چشم این کار را انجام داد.