چه زمانی پروتز سینه جا می افتد


پروتز در یک دروه 12 هفته ای در سینه جا  می افتد شما متوجه میشوید که در عرض 4 هفته پروتز نرم تر ، متحرک تر و درست در زیر هاله و نوک قرار میگیرد . در 2 تا 4  هفته اول باید حتما سوتین مخصوص جراحی را پوشید و بعد از 8 تا 12 هفته که تورم کاهش پیدا کرد سوتین کوچکتری انتخاب کرد ، بعد از عمل هر زمانی که نقدور بود باید راه رفت ولی از حرکات ورزشی شدید باید خودداری کرد

اگر پروتز در زیر عظبه گذاشته شود باید از حرکات ورزشی که با عضله قبسف سینه کار میکند مقل پرس سینه اچتناب کرد

در هقته های اول ممکن است حس ن.ک سینه مختصری کاهش پیدا کند اما حس سینه بعد از سه تا شش ماه به حالت اولیه برمیگردد

از پمادهای ضد اسکار بعد از 2 هقته (زمانی که اسکار کاملا بهبود یافت) باید استفاده کرد.

این زمان معمولا بین 6 تا 8 هفته بعد از عمل میباشد .


کی میتوان رانندگی کرد ؟


حدودا بین 10 تا 14 روز بعد از عمل


کی میتوان شنا کرد ؟

3 هفته بعد از عمل


آیا لازم است مراجعات بعدی داشته باشیم ؟


معمولا در ماه اول و ماه دوم و ماه 6 و پایان سال اول و سپس سالیانه باید مراجعه شود

لازم است در 3 سال اول سالیانه MRI سینه انجام دهید و سپس هر 5 سال MRI داشته باشید.


آیا دردهای سینه بعد ازپروتز طبیعی است؟


دردهای پراکنده در هر دو سینه نرمال هستد ولی اگر درد شدید در ناحیه ای از سینه داشتید یاید حتما مراجعه کنید

اکر متوجه شدید که بخشی از سینه به طور غیر طبیعی سفت شده است جتما لزم است مراجعه داشته باشد

باد دانست که پروتز سینه ریسک سرطان را افزایش نمیدهد اما معاینات دوره ای سینه و حتی MRI سینه و حتی سونوگرافی لازم است به طور دوره ای انجام شود.


آیا در سینه های که افتادگی (PTOSIS) دارند میتوان پروتز سینه گذاشت ؟


افتادگی سینه به 3 دسته کلی تقسیم میشوند :

GradeI – GradeII  – Grade III

 
شکل 1 :

در GradeI  احتیاج به عمل جراحی اضافی وجود ندارد ومیتوان پروتز را به تنهایی گذاشت ولی در GradeII, GradeIII  حتما باد جراحی لیفت سینه انجام شود

در این حالت حتما باید یک برش عمودی روی سینه داد

اگر لیف سینه همراه با جاگذاری پروتز نباشد عارضه ایجاد شده به شکل یک سینه با پروتزی که در بالای سینه قرار گرفته است و زیر سینه خالی است نمایان میشود.

جراحی سینه